Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - 11.12.82

Cyflwyniad

Ysgrifennodd Iwan Llwyd y gerdd '11.12.82'. Mae'n Canu Rhydd ac mae yn y thema Cymru a Chymreictod.

Mesur

Mae'r cerdd yn gyda'r mesur Penrhydd, ond ceir bach o batrwm iddo. Mae wedi creu allan o 4 pennill gyda 3 llinell, a 1 pennill â 4 llinell. Does dim patrwm odli ac mae'r llinellau yn amrywio mewn maint, ond mae pob tro atalnod cryf ar ôl y trydydd llinell yn y 4 pennill cyntaf.

Y Gerdd

Daeth saith canrif ynghyd
yn oerfel Cilmeri,
ar dail yn diferu atgofion:

saith canrif o sôn
am orchestion hen oesau,
a'r dydd yn gymylau gwelwon:

saith canrif o sefyll
ar erchwyn y dibyn,
a'n traed bron fferru'n eu hunfan:

saith canrif o gyfrif
colledion yn dawel
ac edrych i'r gorwel yn ddistaw:

aeth saith canrif yn ddistaw
ger carreg Cilmeri,
a'r awel ar rewi llif Irfon...

... yna bloeddiodd y baban
a thoddi'r gaeafddydd,
a'r awel ar rewi llif Irfon...
a chwalu'r distawrwydd a her canrif newydd yn nychryn ei waedd.
Gan Ian Llwyd

Faith

Mae yna 1,000,000 o byllau nofio yn Florida, er bod e ond 80 milltir o'r môr.