Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - Colli Iaith

Cyflwyniad

Harri Webb wnaeth ysgrifennu 'Colli Iaeth'. Mae o dan yn thema Cymru a Chymreictod, ac mae'n Canu Rhydd.

Mesur

Ysgrifennir y gerdd hon hefo'r mesur Mydr ac Odl. Ceir 5 pennill o 4 llinell gyda pob llinell yn oldi fel hyn:
a, a, a, a
Mae'r tri llinell gyntaf mewn pennill gyda 8 sillaf, ond mae'r pedwerydd yn amrwyio. Ceir hefyd 2 curiad i bob llinell.

Y Gerdd

Colli iaith a cholli urddas,
Colli awen, colli barddas;
Colli coron aur cymdeithas
Ac yn eu lle cael bratiaith fas.

Colli'r hen alawon persain,
Colli tannau'r delyn gywrain;
Colli'r corau'n diasbedain
Ac yn eu lle cael clebar brain.

Colli crefydd, colli enaid,
Colli ffydd yr hen wroniaid;
Colli popeth glân a thelaid
Ac yn eu lle cael baw a llaid.

Colli tir a cholli tyddyn,
Colli Elan a Thryweryn;
Colli Claerwen a Llanwddyn
A'r wlad i gyd dan ddŵr llyn.

Cael yn ôl o borth marwolaeth
Gân a ffydd a bri yr heniaith;
Cael yn ôl yr hen dreftadaeth
A Chymru'n dechrau ar ei hymdaith.
Gan Harri Webb