Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - Er Cof am Kelly

Cyflwyniad

Menna Elfyn wneath ysgrifennu'r cerdd 'Er Cof am Kelly'. Mae yn y thema Rhyfel a Thrais, ac mae'n canu rhydd.

Mesur

Cai Glas ei hysgrifennu yn y mesur Penrhydd. Does dim rheuolau strwythur na patrymau oldi o gwbl i'r mesur hon, ac mae'n cŵl ofnadwy. Weithiau, defnyddia'r bardd odl er mwyn creu effaith.

Y Gerdd

Geneth naw mlwydd oed
ar gymwynas daith, peint o laeth gwyn
i gymydog.
Trwy gyrrau'r ffenest
gwyliodd ei mam,
ei gweld yn cerdded
a chwympo;
bwled wedi'i bwrw
gwydr fel ei chnawd yn deirchion.

Panig wedi'r poen
'My God it's only a little girl',
meddai'r glas filwr.
Moesymgrymodd.
Meidrolodd,
Ei mwytho yn ei gledrau.

'Get your dirty hands off,'
medd cymydog mewn cynddaredd,
Y fam yn ymbil
am ei gymorth cyntaf
               - olaf.

Gwisgodd amdani ei ffrog benblwydd,
dodi losin yn ei harch,
y tedi budr a anwesodd
o'i chrud.
ac aeth ar elor
angau ei noson hwyraf allan.
Gan Menna Elfyn