Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - Gail Fu Farw

Cyflwyniad

Ysgrifennwyd 'Gail Fu Farw' gan Nesta Wyn Jones. Mae'n canu rhydd ac mae yn y thema Ieuenctid a Bywyd Cyffroes.

Mesur

Mae'r gerdd â'r mesur Penrhydd. Does dim rheuolau strwythur na patrymau oldi o gwbl i'r mesur hon, ac mae'n cwl ofnadwy. Weithiau, defnyddia'r bardd odl er mwyn creu effaith.

Y Gerdd

Mor ddi-ystyr fu ei mynd, a'i dyfod.
Y ferch lwyd
Fu'n eitha niwsans i bawb
O'r dechrau.
Parselwyd o le-rhelings i le-tan-glo
Ar y dyddiad-a'r-dyddiad.
Cartref plant. Borstal. Carchar.
Syllodd ar fyd
Trwy fyd
Na faliai.

Ei llais, mor dawel.
'Hapus? Mae'n siŵr...
Yn blentyn...'
Llais na chredai ei eiriau ei hun.

Ffug-hapusrwydd heroin,
Ac yna'i harch
Yn diflannu i dywyllwch taclus, mesuredig,
I'w llosgi.
('Fe ddowch i'm hangladd?')
Llafargan gysurlon eglwyswr
Dieithr.
Ei ffrindiau
Od
Yn ysgwyd llaw.

Ac allan a hwy, i grio ar gornel y stryd
Drosti hi
A throstynt eu hunain.

Gollyngwyd hi'n rhydd,
Yn rhydd i ddewis marw.
Mor ddi-ystyr fu ei mynd, a'i dyfod.
Gan Nesta Wyn Jones