Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - Glas

Cyflwyniad

Mae 'Glas' yn y thema Ieuenctid a Bywyd Cyffroes, ac mae wedi cael ei hysgrifennu gan Bryan Martin Davies. Mae'n Canu Rhydd.

Mesur

Cai Glas ei hysgrifennu yn y mesur Penrhydd. Does dim rheuolau strwythur na patrymau oldi o gwbl i'r mesur hon, ac mae'n cŵl iawn. Weithiau, defnyddia'r bardd odl er mwyn creu effaith.

Y Gerdd

Pan oedd Sadyrnau'n las,
a môr yn Abertawe'n rhowlio chwerthin
ar y traeth,
roedd cychod a chestyll a chloc o flodau
yn llanw'r diwrnod;
a gyda lwc,
ymdeithiem yn y pensil coch o drên
a farciai hanner cylch ei drac
rownd rhimyn glas y bae
i bwynt y Mwmbwls.

Eisteddem ar y tywod twym
yn yfed y glesni,
ein llygaid newynog yn syllu'n awchus
ar fwrdd y môr,
Dilynem ddartiau gwyn y gwylain aflonydd
yn trywnu targed y crieigiau,
a sbiem yn syn
ar y llongau banana melyn o'r Gorllewin
a sglefriai'n ara dros y gwydr glas,
a gorffwys dan y craeniau tal
a grafai'r wybren glir
uwchben Glandŵr.

Rhain oedd Sadyrnau'r syndod,
y dyddiau glas,
a ninnau'n ffoaduriaid undydd, brwd,
yn blasu'n rhyddid byr
o ddyffryn du
                   totalitariaeth glo.
Gan Bryan Martin Davies

Y Dudalen Hon, Gyda 'Spellchecker' Saesneg!

Cycle Wynn aid

Mae 'Glass' yen y theme Lieu enact id a Bawdy Cuff roes, ac made wed camel lei hygiene gins Bryan Martin Davies. Mean’s Cano Rhode.

Messer
CIA Glass lei hygiene yen y maser Perched. Does dim rheum oleo stray thug a patria oldie o gable I’d maser honk, ac mean’s cowl yawn. Withies, dean dyad air’s bard old err May cruel faith.