Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - Mae'r Coed yn Marw

Cyflwyniad

Rhydwen Williams wnaeth ysgrifennu'r gerdd 'Mae'r Coed yn Marw'. Natur a'r Amgylchedd yw'r thema. Mae'n Canu Rhydd.

Mesur

Ysgrifenna Rhydwen Williams y gerdd hon mewn Mudr ac Odl. Mae yna 4 pennill yn cynnwys o 4 llinell â'r patrwn oldi
a, b, c, b
Mae'r cyntaf a'r trydydd llinell ym mhob pennill yn ddiacen ac mae'r ail a'r pedwaredd yn accenog.

Y Gerdd

Mae'r coed yn marw ym Margam,
mae'r coed yn y Gilfach yn glaf;
mae'r coed drwy Gymru'n welw,
yn welw ar ganol haf.

Mae'r coed ledled daear yn wylo,
eu canghennau'n llusgo i'r llawr;
mae'r coed pendefigaidd yn pydru,
pinwydd, gwinwydd - daeth eu hawr!

Pan welwn y coed yn dihoeni
a'u brigau'n peri gofid a braw,
edrychwn tua'r nefoedd i weled
a oes argoel am gawod o law.

Fe ddisgynnodd y gawod heddiw,
y gawod i leddfu'r holl gur,
ond gwenwyn pob diferyn a gafwyd
a'r gawod iachusol yn sur.
Gan Rhydwen Williams