Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - Wedi'r Ŵyl

Cyflwyniad

Cerdd o'r thema Pigo Cydwybod wedi'i hysgrifennu gan Ceri Wyn Jones yw 'Wedi'r Ŵyl', ac mae'n canu caeth.

Mesur

Ysgrifennod Ceri Wyn Jones y gerdd hon yn y mesur Cywydd â 12 llinell o 6 cwpled mewn cynghanedd gyflawn. Mae pob cwpled yn oldi fel bod patrwm odli o
a, a, b, b, c, c, ch, ch, d, d, dd, dd

Y Gerdd

Heno fe rown fel llynedd
ŵyl y byw yn ôl i'w bedd,
gan gloi doli'r babi bach
i gadw mewn hen gadach,
ac i'r atig rhoi eto
ddisgleirdeb ei wyneb o
ar y llawr yng ngwely'r llwch,
yn ddoli o eiddilwch.
Yno 'nghrud ei alltudiaeth
mae'n rhith o gorff, mae'n wyrth gaeth,
ac ogof ein hangof ni
ni wêl heno'i oleuni.
Gan Ceri Wyn Jones