Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - Y Coed

Cynnwys

  • Sôn yw'r gerdd hon am 6 miliwn o goed a'u plannwyd ar gyfer "bob corff a losgwyd yn y ffyrnau nwy" gan y Natsiiaid. Nid "marmor na gwenithfaen" y cafwyd, ond rhesi o goed.
  • Cyhuddia Gwenallt yr Iddewon, gan dweud "diddymodd yr Israeliaid bentrefi'r Arabiaid â'u tân". Cafodd llawer o Arabiaid ei ladd, digon i godi fforestydd o goed i'w gofio nhw.
  • Tro'r bardd at y Gorllewin, fe fomiom Dresden yn yr Almaen a "gollwng y ddau fom niwclear" yn Japan.
  • Mae Gwenallt yn rhagweld calaniadau llawer fwy erchyll "pan ddaw'r trydydd Rhyfel", oherwydd cawn offer rhyfel fwy soffistigedig.
  • Defnyddia symbol Iesu am "Yr Unig Un a fu'n byw'r Efengyl yn ei oes", gan cyflei darlun du o dynoliaeth.
  • Mae'r bardd wedi nesau trwy'r cerdd at siarad amdanon ni, ac yn dangos nad ydym ni yn "llawer o saint".

Neges y Gerdd

Gwna'r bardd pwynt clir o ddangos, tra bod e'n rhwydd i ni rhoi'r bai ar y Natsiiaid am ladd cymaint o bobl, nid ydym ni mor dda ac y rhydynt yn hoffi i gredu.