Adolygu Cymraeg Llenyddiaeth - Ynys Afallon

Cyflwyniad

Mae Ynys Afallon wedi'i hysfgrifenny gan Iwan Llwyd, ac mae yn y thema Natur a'r Amgylchedd. Mae'n Canu Rhydd.

Mesur

Ysrigenir Ynys Afallon mewn Mydr ac Odl ar ffyrf Telyneg. Ceir 4 pennill of 4 llinell a ceir patrwm odli o
a, b, c, b
pob pennill. Mae'r cyntaf a'r trydydd llinell ym mhob pennill yn ddiacen ac mae'r ail a'r pedwaredd yn accenog.

Y Gerdd

Uwchlaw y môr a'i donnau,
tu hwnt i lanw blêr
torfeydd a thagfeydd traffig,
yn werddon dan y sêr.

roedd ynys i greaduriaid
dorheulo a thwtio plu:
heno mae'i chwyion hithau'n
boddi'n y gweadlif du.

Mae'r storm yn cau amdanom,
'does dim amdani ond ffoi
a dilyn lli'r cerbydau
ar draffordd heb le i droi,

a chwilio am Ynys Afallon:
heno 'does dim lle bu
ond cerrynt y môr a thonnau
creulon y llanw du.
Gan Ian Llwyd

Ffaith

Mae person yn defnyddio tua 57 darn o bapur tŷ bach pob dydd.